ManageLOCK


MANAGELOCK, ATM’ ler için yüksek teknolojiye sahip, kullanımı ve kurulumu kolay entegre elektronik kilit çözümüdür. Merkezden yönetilen akıllı elektronik kilit sistemi ile fiziksel anahtar yönetimi kargaşısına son verir. 7x24 ATM kasa erşimine olanak sağlar. Tüm ATM kasa ve ATM kabin erişimlerini loglar.

Elektrik kesintilerine karşı opsiyonel şarj edilebilir pil desteği ve (dışarıdan) tuştakımı ünitesi üzerinden takılabilen standart 9 Volt pil ile çalışabilme desteği bulunur. Ayrıca tuştakımı üzerindeki hareket ve sıcaklık sensörü ile çevresindeki hareketi algılar, sıcaklığı ölçer ve raporlar.

Genel Özellikler

  • SMS ya da e-mail üzerinde şifre gönderimi ile OTP kasa erişimi 
  • Online ve offline çalışabilme
  • Web tabanlı (sunucu) yönetim arayüzü -Erişim ve çevresel olayları loglama (cihaz üzerinde ve sunucuda)
  • Grafik ekran ve tuş takımı ile kullanıcı dostu arayüz 
  • Tek RJ45 kablo ile Ethernet ve güç bağlantısı-Güç kesintilerinde dışarıdan harici 9V pil ile veya opsiyonel dahili şarjlıbatarya ile çalışabilme
  • Derin uyku modu ile 1 yılın üzerinde pil süresi (şarj edilebilir pil opsiyonu için)
  • İkinci bir kilit için genişleme yuvası desteği
  • Panik alarm özelliği (kullanıcı şifresinin ters girilmesi ile tetiklenir.) 

Elektrik kesintilerine kar

şı

opsiyonel

ş

arj edilebilir pil deste

ğ

i ve

(d

ış

ar

ı

dan)

tu

ş

tak

ı

m

ı

ünitesi ü

zerinden tak

ı

labilen standart 9 Volt pil

ile

ç

al

ış

abilme deste

ğ

i bulunur. Ayr

ı

ca tu

ş

tak

ı

m

ı

üzerindeki

hareket ve s

ı

cakl

ı

k sensörü

ile

çevresindeki hareketi alg

ı

lar, s

ı

cakl

ığı

ölçer ve raporlar.

Elektrik kesintilerine kar

şı

opsiyonel

ş

arj edilebilir pil deste

ğ

i ve

(d

ış

ar

ı

dan)

tu

ş

tak

ı

m

ı

ünitesi ü

zerinden tak

ı

labilen standart 9 Volt pil

ile

ç

al

ış

abilme deste

ğ

i bulunur. Ayr

ı

ca tu

ş

tak

ı

m

ı

üzerindeki

hareket ve s

ı

cakl

ı

k sensörü

ile

çevresindeki hareketi alg

ı

lar, s

ı

cakl

ığı

ölçer ve raporlar.

Elektrik kesintilerine kar

şı

opsiyonel

ş

arj edilebilir pil deste

ğ

i ve

(d

ış

ar

ı

dan)

tu

ş

tak

ı

m

ı

ünitesi ü

zerinden tak

ı

labilen standart 9 Volt pil

ile

ç

al

ış

abilme deste

ğ

i bulunur. Ayr

ı

ca tu

ş

tak

ı

m

ı

üzerindeki

hareket ve s

ı

cakl

ı

k sensörü

ile

çevresindeki hareketi alg

ı

lar, s

ı

cakl

ığı

ölçer ve raporlar.

ManageLOCK